images

Dzisiaj opowiem wam, jak działa Straż Miejska. Opowiem wam o konkretnej sprawie, a mianowicie o uprawnieniach Straży w zakresie karania za nieprawidłowe parkowanie. Ma ona nieco inne uprawnienia niż Policja w tym zakresie. Wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego postu!

Straż Miejska a Policja

Straż Miejska to jednostka, która zostaje powołana do ochrony i pilnowania porządku publicznego w takim zakresie, jaki określany jest przez właściwą ustawę oraz przepisy prawa miejscowego. Straż Miejska nie jest instytucją uprawnioną do bycia stroną w sądzie – Straż nie posiada osobowości prawnej, więc korzysta z osobowości gminy podając was na przykład do sądu o niezapłacony mandat. Policja ma w tym zakresie większe uprawnienia, choć także nie jest samodzielnym organem.

Parkowanie na posesji prywatnej

Jak dotąd żadna ustawa nie daje uprawnień ani Policji, ani Straży miejskiej na egzekwowanie zasad parkowania na terytorium prywatnym czy na drogach wewnętrznych. Oznacza to, że na parkingu pod supermarketem (który jest drogą wewnętrzna) nie musimy omijać miejsca dla niepełnosprawnych – nie dostaniemy za nie mandatu, jeśli je zajmiemy, a jesteśmy w pełni sprawni. Hamować może nas co najwyżej dobry obyczaj. Taka sama zasada tyczy się parkowania u znajomego – możemy postawić na jego posesji samochód tak, jak nam się to podoba.